PrimeCare-asukastietojärjestelmä on helppokäyttöinen päivittäinen työväline, jonka avulla tallennat ja järjestät helposti tiedot asukkaista, heidän omaisistaan ja palvelutaloon jonottavista. Järjestelmän kautta tiedot ovat nopeasti kaikkien asukkaan hoitoon ja palveluihin osallistuvien käytettävissä.

Järjestelmään voi tehdä erilaisia käyttäjärooleja ja käyttäjäoikeuksia, jotka parantavat asiakastietojen hallintaa sekä tietoturvaa. Voit määritellä henkilöille käyttöoikeudet joustavasti heidän toimenkuviensa perusteella.

PrimeCare on kehitetty ja kehitetään yhdessä hoitotyön ammattilaisten kanssa ja sillä on vankka hoitotyön teoriaan perustuva tausta. PrimeCarella on valittavana joko Roperin, Loganin ja Tierneyn elämisen malli tai Rakenteisen Hoitotyön malli, jossa on käytetty Hoitotyö – Toimintoluokitusta (SHToL) ja Hoitotyö – Tulosluokitusta ( SHTuL).

PrimeCare ei ole yhden asian järjestelmä. Se sopii erilaisiin toimintaympäristöihin. PrimeCare käyttökieleksi voi valita joko suomen tai ruotsin. Järjestelmä on käytössä muun muassa yksiköissä, jotka tekevät työtä vanhusten, dementikkojen, mielenterveyskuntoutujien tai kehitysvammaisten parissa.

Asukastiedot

PrimeCareen voidaan kirjata kaikki asukkaan perustiedot, hoitopaikan tarpeeseen liittyvät tiedot, yhteyshenkilöt ja tiedot asukkaan omaisuudesta. Asukkaan palvelu- ja hoitotapahtumat sekä muut huomiot kirjataan jonkin toiminto otsikon alle. Hoidon edetessä suunnittelun perustana käytetään myös päivittäisiä merkintöjä sekä niiden perusteella tehtyjä arvioita. Esimerkiksi hoitotyön diagnoosi tai tehty arvio voivat edellyttää tavoitteiden ja keinojen uutta määrittelyä.

Merkinnät päivittäisistä hoidoista, fysiologisista mittaustuloksista ja palvelutapahtumista rekisteröivät myös resurssien käyttöä, joten tietoja voidaan käyttää myös hinnoittelun ja laskutuksen perustana. Osana perustietoja voidaan myös laatia RAVA-arviointi asukkaasta.

Lääkärin diagnosoimat sairaudet tai ongelmat, määräämät laboratoriotutkimukset sekä lääkkeet voidaan kukin kirjata PrimeCaressa omaan osioonsa. Diagnoosikoodit ja muut tarvittavat tiedot saadaan automaattisesti mukaan myös HILMO-raporttiin. Tiedot asukkaan lääkityksestä kirjataan järjestelmään, josta ne ovat tulostettavissa.

Hoitotyön laadun parantaja

Päivittäisten merkintöjen perusteella PrimeCare muodostaa hoitotyön yhteenvedon, jonka voi tulostaa tarvittaessa. Se on kätevä ja nopea tapa välittää tietoja esimerkiksi silloin, kun asukas lähetetään sairaalaan. Hoitotyön yhteenveto on näin käytettynä merkittävä työn laadun parantaja, tehostaja ja ajan säästäjä.

Järjestelmästä saadaan myös vuororaportti, jota voidaan käyttää suullisten vuororaporttien pohjana tai jopa niiden asemesta.

PrimeCare antaa mahdollisuuden tallentaa myös muuta lääkärin tuottamaa tai lääkärille tarkoitettua tietoa. Tätä varten PrimeCareen voi kukin palvelutalo luoda omia lomakkeitaan esimerkiksi fysioterapiaa varten.

Asiakas- ja yksikkökohtaiset kalenterit ovat käytössä, jotka parantavat ja tehostavat tiedonkulkua.

PrimeCare asukastietojärjestelmä on kokonaisvaltainen ratkaisu. Se tuottaa raportteja tai vaikkapa yhteenvedot työvuoron vaihtuessa.  HILMO-raportti ja RAVA™-arvioinnit (integraatio) sisältyvät PrimeCareen, joten paperilomakkeita tai erillisiä ohjelmia ei tarvita.

Koulutus

Tarjoamme asiakkaillemme koulutuspalveluita toteutusprojektien rinnalla sekä erillisinä käyttäjäkoulutuksina. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Tuki käyttäjille

Tarjoamme PrimeCaren käyttäjille ylläpitosopimusta, joka sisältää tuen palvelutalon pääkäyttäjälle sekä vuosittaisen versiopäivityksen.

Tekniikka

PrimeCare-asukastietojärjestelmä on toteutettu Java-ohjelmointikielellä. Järjestelmä on suunniteltu toimimaan lähiverkossa tai yksittäisessä tietokoneessa, joten se on helppo ottaa käyttöön pienessäkin organisaatiossa.

Kysy lisää

Kerromme mielellämme lisätietoja PrimeCare-asukastietojärjestelmästä. Olette tervetulleita tutustumaan järjestelmään toimitiloihimme. Myös määräaikainen koekäyttö on mahdollista.

Myös PrimeCaren tyytyväiset asiakkaat kertovat mielellään lisää järjestelmän käyttökokemuksista.

Referenssit

Hoitokoti Päiväkumpu Oy
Mikonkatu 8 A, 9. krs
00100 Helsinki
www.hoitokotipaivakumpu.fi

Bertahemmet
Färdemannavägen 2 D
00320 Helsingfors
www.bertahemmet.com

Raaseporin Hoivakoti Oy
Katariinankuja 3B
10300 Karjaa
www.raaseporinhoivakoti.fi

Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy / Kaskimaan Hoivakoti Oy
Laurintie 28
01420 Vantaa
www.vantaankerttuli.fi
www.kaskimaanhoivakoti.fi

Ota yhteyttä

Prime Solutions Oy
email: info[at]primesolutions.fi

Gold-AAA-logo-2015-FISuomen Vahvimmat